Przejdź do głównej zawartości

lengua polaca (III)

Nic dziwnego, że polska poezja jest dobrze znana i ceniona w świecie. Jest to bowiem język, który na wiele pozwala, zwłaszcza poecie; język który bardziej szkicuje świat niż go opisuje, język-impresjonista zdolny wyrazić wrażenie, nastrój, przeczucie, otwarty na skojarzenie, budujący obrazy.

Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, p. 169.

No es de extrañar que la poesía polaca sea muy conocida y apreciada en el mundo. Se trata pues de una lengua muy flexible, ideal para un poeta; es una lengua que más bien esboza el mundo en vez de describirlo, una lengua-impresionista capaz de expresar la impresión, el ambiente, el presentimiento, abierta a las asociaciones, una lengua que construye imágenes. (traducción Ilona Narębska)

Komentarze