Przejdź do głównej zawartości

lengua polaca (II)

Olga Tokarczuk
Polszczyzna jest dla mnie językiem archaicznym, który odpowiada światu sprzed jego zróżnicowania, kiedy wszystko zdawało się być bardziej zwarte i zmysłowe, i balansowało na przeczuciach, zaś “co” było ważniejsze niż “jak”.

Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, p. 169.

Para mí la lengua polaca es un idioma arcaico que se corresponde con el mundo de antes de la diferenciación, en el que todo parecía todo más compacto y más sensual, y se basaba en los presentimientos, cuando el "qué" era más importante que el "cómo". (traducción I.N.)

Komentarze

Prześlij komentarz